Ruta #itinerari# a #municipi# | Senderisme i BTT | NATURALOCAL


Les millors eines per a sortides:
Excursionsenfamília · ItinerarisTrekking
RutesSenderismeBTT · VacancesNatura

Ruta de les Gorges de Salenys

Llagostera

Salts d'aigua entre blocs de pedra

La ruta discorre per la Font Picant de Penedes i s’endinsa a la capçalera de la Riera de Salenys, una de les rieres més espectaculars de les Gavarres.

La vall de la riera de Salenys és, geològicament singular, i força diferent respecte de la resta de les rieres de les Gavarres. Él relleu de la part alta és accidentat i l’aigua s’obre camí a través de falles i altres estructures dèbils, formant encaixos profunds o salts d’aigua entre grans blocs de granit.

La presència de falles ha afavorit la surgència de fonts picants, com les aigües de la Font de Penedes, riques en ferro i diòxid de carboni. Les aigües d’aquesta font havien sigut envasades i comercialitzades per les seves propietats mineromedicinals. Encara avui, més avall, s’envasa l’anomenada Aigua de Salenys.

Des de la font baixarem per un corriol força pendent fins a la riera de Salenys que remuntarem seguint una esplèndida verneda. La vegetació és força exuberant gràcies a la disponibilitat d’aigua.

Passarem pel Pas de la Mosca o Pou de les Goges i el Salt de Roca Llisa o del Llop, alguns d’aquests gorgs que mantenen l’aigua tot l’any.

Des del Pou de les Goges la riera mostra alguns racons que captiven per la seva bellesa i per l’atmosfera que envolta la part alta de la vall de Salenys. Flora, fauna i medi estan presents al llarg de tot el recorregut.

Sortirem de la riera per arribar a un paisatge de les suredes i pinedes. En passar per les suredes estarem contemplant un dels primers racons selvatans productors de suro, que es remunta al segle XVI.

És un itinerari curt però difícil, només apte per gent avesada a excursions exigents.

Nota: aquesta ruta ha estat proposada i treballada pel Consorci de les Gavarres.

Com arribar a inici ruta.Com arribar a inici ruta.
tornar a dalt