Natura Local - Itinerari de l'aigua de Can Vilallonga

Itinerari de l'aigua de Can Vilallonga

Cassà de la Selva

L'aprofitament de l'aigua

L’aigua és un recurs escàs a la Mediterrània. El seu aprofitament racional ha sigut cabdal per a l’establiment de la població; tan pel seu ús domèstic (per beure, per cuinar o per rentar) com en l’àmbit de l’explotació agrària (per abeurar el bestiar, per regar l’hort i els conreus) o en la indústria (per moure les moles de molins i fàbriques). 

L’ús i aprofitament de l’aigua necessita de sistemes de captació, transport i emmagatzematge que ens han deixat un ric patrimoni construït. A les Gavarres hi trobem rescloses, canals, basses, molins hidràulics, molins de vent per poar, pous, etc. 

L’itinerari comença i acaba a can Vilallonga i a més del patrimoni de l’aigua podreu gaudir dels boscos, camps i rieres de la finca. Descobrirem, la sureda, l’antic molí de can Vilallonga, resseguirem la canonada soterrada que transportava l’aigua fins a la casa travessant tres aqüeductes i arribarem fins a la bassa de rec i el pou. 

El sistema hidràulic de can Vilallonga va ser declarat, al 2011, com a una de les 10 Zones d’Interès Etnològic (ZIE) de les Gavarres. Aquesta figura de protecció distingeix el patrimoni etnològic català més rellevant i té la mateixa consideració que un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). 

Nota: aquesta ruta ha estat proposada i treballada pel Consorci de les Gavarres.

 

 


Ein Xarxa 2000
Itinerari de l'aigua de Can Vilallonga

Fitxa Tècnica

FloraArquitecturaMedi
A peu A peu
Familiar Familiar
circular antihorari
3.00 km
50 min
50m
valoració 4.00

Gràfica de Desnivell

Conçells

PRECAUCIONS

  • Vigilar no relliscar a les escales dels aqüeductes.

EQUIPAMENTS

  • A l’entorn de can Vilallonga hi ha una zona de pícnic. Cal endur-se les deixalles.