Natura Local - Ruta de Sant Ampèlit

Ruta de Sant Ampèlit

Llagostera

Orígens de Penedes: la torre dels moros

La caminada que us proposem ressegueix els orígens de Penedes, un veïnat situat a la plana que s’estén entre Llagostera i els estreps de les Gavarres.
El pla de Penedes és un mosaic paisatgístic format per retalls de bosc intercalats amb camps de conreu i masies.
Un punt de trobada on les denses i contínues boscúries gavarrenques comencen a donar espai als conreus cerealístics de la plana selvatana. Espai de producció per molins, masos i altres habitants que aquí es van instal·lar en un passat ja llunyà.

D’aquest veïnat de masos dispersos en destaca l’església de Sant Ampèlit que antigament feia les funcions de centre social i religiós de la comunitat. La ruta no hi passa però podem visitar-la després. Si ens desplacem en direcció Romanyà la trobarem al marge dret de la carretera. La veneració de Sant Ampèlit és present a la ruta al passar per la font que porta el seu nom.

Al llarg de la passejada gaudirem del binomi bosc-camps. En bona part les masies de Penedes són encara explotacions agrícoles i ramaderes en actiu. Del bosc en destaquem les empremtes dels peladors en els suros on es veu com, amb la seva tècnica, han extret el suro dels arbres sense afectar-ne la part viva.

Nota: aquesta ruta ha estat proposada i treballada pel Consorci de les Gavarres.


Xarxa 2000
Ruta de Sant Ampèlit

Fitxa Tècnica

FloraArquitectura
A peu A peu
Mitjana Mitjana
circular antihorari
8.67 km
149 min
71m
valoració 3.67

Gràfica de Desnivell

Conçells

TRAÇAT

  • Traçat planer per camí còmode.
  • La part final del camí transcorre per una zona propera a la masia de can Llambí. Cal ser respectuosos amb la propietat i no sortir de camí.

AIGUA

  • Malgrat que la ruta passa per la Font de Sant Ampèlit, aquesta no gaudeix de garanties sanitàries. Millor porteu aigua a la cantimplora.

PRECAUCIONS

  • Haurem de caminar un centenar de metres pel marge de la carretera, vigileu amb el trànsit, i preneu totes les precaucions si aneu amb nens.

ALTRES EQUIPAMENTS o POis

  • El tram del recorregut entorn a la font de Sant Ampèlit està inclòs dins la Xarxa Natura 2000.
  • A l’altra banda de la carretera trobareu l’església de Sant Ampèlit, antic centre religiós i social de Penedes. La manca de camins actuals entre l’església i la nostra ruta ha fet impossible incloure-la. Al mes de maig encara es celebra l’aplec de Sant Ampèlit de Penedes.