Natura Local - Voltant pels masos de Quart

Voltant pels masos de Quart

Quart

Viure en i del camp

A dia d’avui el "mas" és un document més que tenim per entendre i descriure la pagesia. La distribució de masos ens explica l’estructura del territori; la seva morfologia ens explica les vicissituds econòmiques de la família que hi vivia; les seves característiques constructives són una mostra de l’arquitectura popular de casa nostra i les diferents estances de treball són una mostra del sistema productiu i de l’economia del moment. Els masos que veurem es troben en diferents estats de conservació: el mas noble de can Ferriol està en ruïnes; el mas senyorial (casi un castell) de can Ribes està en procés de restauració; o, el mas de can Serra, que està habitat i en actiu.

A més a més, la ruta ens portarà per paisatges i boscos típics de la plana selvatana, de l’ambient humit i fresc de l’Onyar i de les Gavarres. 

Nota: aquesta ruta ha estat proposada i treballada pel Consorci de les Gavarres.

 


Voltant pels masos de Quart

Fitxa Tècnica

PaisatgesArquitectura
A peu i en bici A peu i en bici
Fàcil Fàcil
circular horari
9.00 km
145 min
152m
valoració 0.00

Gràfica de Desnivell